calendar 1255953 640

 

 

26. November 2021

Züricher Diabetes Gesellschaft

ERFA Treffen Typ 1 

Ort: Zürich - Zürich Diabetetes Gesellschaft

Leitung: Manuela Vitalini

 

03.Dezember 2021

Aargauer Diabetes Gesellschaft

ERFA Treffen Typ 1 

Ort: Lenzburg - sich bei mir melden

Leitung: Manuela Vitalini